De jeugd heeft de toekomst!

Historie


C.V. de Kappesientjes is opgericht op 10 maart 1989 naar aanleiding van een evaluatie van de vrijwilligers voor het kindercarnaval in wijkcentrum St. Anna. Na een overleg met het cultureel werk van het wijkcentrum is besloten om een carnavalsvereniging op te richten, zodat de kinderen evenals de volwassenen carnaval kunnen vieren in het wijkcentrum.


Voor de financiële middelen wordt door de vereniging zelf zorg gedragen. In eerste instantie kwam dit voort uit rommelmarkten en niet veel later door het ophalen van oud papier.


Het eerste carnavalsjaar 1989-1990 hadden we een raad van elf onder leiding van Prins Sjoske en Adjudant Aart. Door bepaalde omstandigheden werd hij vervangen door Adjudant Frans. Naar het eerste jaar werd er door een jeugdlid gevraagd of er ook een jeugdraad mocht komen. Dit is tijdens een ledenvergadering goedgekeurd en is daardoor in het leven geroepen.


In het carnavalsseizoen 1995-1996 werd het prinsenbal van C.V. de Kappesientjes omgedoopt tot het Kappullekesfist. Dit gezellige feest wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van januari. Van elke bezoekende vereniging ontvangen de hoogwaardigheidsbekleders een welbekend kappulleke (klein delftsblauw-pulletje). In dit zelfde jaar is er een bouwgroep ontstaan die in de bouwhal van de carnavalsstichting van Tilburg een carnavalswagen bouwt om deel te nemen aan d'n opstoet van Tilburg.


Prins Sjoske en Adjudant Frans hebben in het eerste jubileumsjaar (seizoen 1999-2000) hun 11 jaar opperschap met adjudant volgemaakt. Ook hebben we in datzelfde jaar samen met C.V. Zullie het kruikenpaar van 2000 geleverd onder het motto: Zo soepel as unne kaajbaand.


In het carnavalsseizoen 2000-2001 heeft onze vereniging een jaar zonder residentie gezeten, waardoor de vereniging in dat jaar geen opper en adjudant had. Onze vereniging is in dat seizoen on tour geweest. Ze hebben diverse carnavalsverenigingen bezocht om de warme banden met de bevriende verenigingen te behouden. 


Vanaf het seizoen 2001-2002 hadden we opnieuw een eigen residentie. Jos werd dat jaar omgedoopt tot grootvorst Sjoske d'n 1ste en leidde samen met Opper Franske en Adjudant Bjorn de vereniging verder. Onder leiding van deze personen hebben we in het carnavalsseizoen 2010-2011 ons 22-jarig bestaan gevierd bij Partycentrum Van Opstal.


Na 11 jaar opperschap heeft Frans in het seizoen 2012-2013 zijn functie als opper neergelegd. Hij werd dat jaar benoemd tot Grootvorst Franske d'n 1ste. De vereniging draait vanaf deze periode verder onder leiding van Opper Bjorn en Adjudante Ilona. Tot vandaag de dag is dit zo gebleven.


Helaas hebben we in de laatste jaren afscheid moeten nemen van een aantal belangrijke personen binnen de vereniging. We hebben namelijk in het seizoen 2013/2014 kort voor carnaval afscheid moeten nemen van ons bestuurslid, grootvorst en medeoprichter Jos Grootzwagers. Hij was binnen de carnavalsverenigingen zeer bekend. En in het carnavalsseizoen 2014/2015 is onze medeoprichter en bouwcoördinator André Pape helaas vlak voor carnaval overleden.  


Afgelopen carnavalsseizoen hebben wij samen met Blaoskapel Dikke Mik onder het motto Goed ingezipt is half geschoore het kruikenpaar 2017 geleverd. Ook vierden we het zelfde jaar ons 22ste Kappullekesfist samen met het 22-jarig bestaan van onze bouwgroep. We zijn hier zeer trots op. 


We merken dat het steeds gezelliger wordt bij ons in de residentie daar zijn we erg trots op.


2020-2021 is een vreemd jaar corona is onder ons we proberen er iets van te maken


Seizoen 2021-2022 Hierin hebben we ons 33-jaar bestaan mogen vieren met een mooi feest ondanks de nog geldende coronaregels. er waren vele bevriende verenigingen.


Met carnaval mochten we weer alles en o wat was het een mooi feest het was goed te zien dat iedereen ons nog wist te vinden we hebben genoten van de lachende kinder gezichtjes en tevreden ouders we hopen dit feest nog vele jaren met jullie en bij van partycentrum van Opstal.


Door de jaren heen is ons motto altijd hetzelfde gebleven, namelijk: De jeugd heeft de toekomst!


Wij hebben deze historie mede te danken aan onze leden, vrijwilligers, bouwers, sponsoren en uiteraard ook aan de bevriende carnavalsverenigingen.